Hedenius Consulting

Med strategiskt perspektiv och kreativ höjd hjälper vi företag och organisationer att med rätt metoder och processer förbättra den inre och yttre effektiviteten.


Metoder – arbetssätt och verktyg som ger effektivitet i arbetet.

Processer – skapa tydlighet i hur man gör saker för att nå uppsatta mål.


Tillsammans med våra kunder identifierar vi behov och omfattning av uppdraget samt vilka metoder och processer som ska tillämpas.


Vi kan tex vara experterna som anlitas inom ett enskilt område/projekt, outsourcad marknadsavdelning eller administrativt stöd.


Hos oss är kund och uppdraget alltid i fokus.

Do you have any questions?

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk!